Rubrikat Normale
1/2FArrin 1/2 Finale
1/4FArrin në 1/4 finale
45/90Pjesa e parë/Rezultat Final
45/90 SGP45/90 SGP
45/90 SGP P145/90 SGP P1
ÇFÇifti finalist
DSHDopio Shans
F/F Fitore per Fitore (barazimi ndahet)
FGFiton grupin
FINALEArrin në Finale
Fiton GarenFiton Garen Moto GP
FS1 TFiton Setin e Pare
FTGFiton Trofeun Grupi
FTKFiton Trofeu Kontinenti
FTSFiton Trofeun Skuadra
FTSBFiton Trofeun Skuadra
GJGGol/Jo Gol
GJG-SGPGol Jo Gol- Shuma e Golave Perfundimtare
GJG-SGP P1Gol Jo Gol Shuma e Golave Perfundimtare
GJGP1Gol/JoGol P1
GJP1Gjuan penalltine e parë
GJTPGjuan topin e parë
GKFGodet Kornen e Fundit
GKPGodet kornen e pare
GoBGolashenuesi i Boterorit
HHandikap evropian
H BHandikap Basket
HAHandikap Aziatik
HA HHandikap (Puck Line)
HT GAMEHandikap tenis (game)
HT SETHandikap tenis (set)
KG/NKGKa gol 30 min apo jo
Koke me KokePilotet Koke me Koke
L/PLart/Poshtë
L/P AgELart/Poshte A.Gola Boterori
L/P BLart/Poshte Pike
L/P GELart/Poshte gola ne Total Boterori
L/P GGLart/Poshte Gola në Grup
L/P GQLart/Poshte Gola Qyteti
L/P GSGLart/Poshtë Gola skuadra në grup
L/P HLart Poshte Gola
L/P KLart/Poshte (korne)
L/P K P1Lart/Poshtë Korne P1
L/P KaLart/Poshte Kartona
L/P KkELart/Poshte K. Kuq Boterori
L/P KoELart/Poshte Korne ne total Boterori
L/P KvELart/Poshte K. verdhe Boterori
L/P PELart/Poshte Penallti Boterori
L/P PGLart/Poshtë Pikët në Grup
L/P TLart/poshte tenis
L/P T GAMELart/Poshte Tenis (Game)
LGLojtari Golashënues
MKPMerr kartonin e pare
NSGNr. i sakte i golave
RFRezultat Final
RF BRez. Final (Perfshire Kohen Shtese)
RF HRezultat Final (Koha e rregullt)
RF HHRezultat Final (Perfshire Kohen Shtese)
RF-GGRezultat Final Gol Gol
RF-SGPRezultat Final SGP
RF-SGP P1RF - SGP1
RKKRezultati koke me koke
RP1Rezultati Pj.1
RP2Rezultati Pjesa 2
RSRezultat i Sakte
RSP1Rezultat i Sakte Pj.1
SG/NSGShenon gol apo jo lojtari
SGPShuma e golave perfundimtare
SGP1Shuma e golave Pj.1
SGSShenon Gola Skuadra
SHFShenon e fundit skuadra
SHGFLShenon Golin e Fundit Lojtari
SHGLShenon Gol Lojtari
SHPSkuadra që shënon e para
SHPGLShenon Golin e Pare Lojtari
SHPP1Shenon i pari ne P1
SKSkuadra qe Kualifikohet
SK-oldSkuadra qe kualifikohet
SMG Pj1/Pj2Shenohen me shume gola(pjesa)
SMGETShënon më shum gola ekipi në total
SMGGShënon më shumë gola grupi
SMGLShënon më shumë gola lojtari
SMGSShenon me shume gola skuadra
T/ÇTek/Çift(golat)
TB TA do te kete Tie Break gjate ndeshjes?
Rubrikat Live
45/90L45/90 live
Diferenca FitoresDiferenca e fitores
DSHLDopioShans Live
F/F Lfitore-fitore
FS 1Fiton setin e pare
FS 1 BasketbollFiton Setin
FS 2Fiton setin e dyte
FS 2 BasketbollFiton Setin
FS 3Fiton setin e trete
FS 3 BasketbollFiton Setin
FS 4Fiton setin e katert
FS 4 BasketbollFiton Setin
FS 5Fiton setin e peste
FTSLFiton trofeun (skuadra)
G/JG P1 LGol JoGol Pjesa 1 Live
GJGLGol JoGol Live
GK -1 LGodet kornen e pare
GK -10 LGodet kornen e dhjete
GK -11 LGodet kornen e njembedhjete
GK -12 LGodet kornen e dymbedhjete
GK -13 LGodet kornen e trembedhjete
GK -14 LGodet kornen e katermbedhjete
GK -15 Lgodet kornen e pesembedhjete
GK -2 LGodet kornen e dyte
GK -3 LGodet kornen e trete
GK -4 LGodet kornen e katert
GK -5 LGodet kornen e peste
GK -6 LGodet kornen e gjashte
GK -7 LGodet kornen e shtate
GK -8 LGodet kornen e tete
GK -9 LGodet kornen e nente
GKFGodet kornen e fundit
HALHandicap Aziatik Live
HL 0:1handikap (0:1)
HL 0:2handikap (0:2)
HL 0:3handikap (0:3)
HL 0:4handikap (0:4)
HL 0:5handikap (0:5)
HL 1:0handikap (1:0)
HL 2:0handikap (2:0)
HL 3:0handikap (3:0)
HL 4:0handikap (4:0)
HL 5:0handikap (5:0)
IPAK 3I pari qe arrin kornen 3
IPAK 5I pari qe arrin 5 korne
IPAK 7I pari qe arrin 7 korne
IPAK 9I pari qe arrin kornen 9
Ka Set 3Ka set te 3
Ka Set 4Ka set te 4
Ka Set 5Ka set te 5
KualifikohetSkuadra qe kualifikohet
L/P G -0.5Lart/Poshtë Gola 0.5
L/P G -1.5Lart/Poshtë Gola 1.5
L/P G -10.5Lart/Poshtë Gola 10.5
L/P G -11.5Lart/Poshtë Gola 11.5
L/P G -2.5Lart/Poshte Gola 2.5
L/P G -3.5Lart/Poshte Gola 3.5
L/P G -4.5Lart/Poshte Gola 4.5
L/P G -5.5Lart/Poshte Gola 5.5
L/P G -6.5Lart/Poshte Gola 6.5
L/P G -7.5Lart/Poshte Gola 7.5
L/P G -8.5Lart/Poshtë Gola 8.5
L/P G -9.5Lart/Poshtë Gola 9.5
L/P G Sh -0.5Lart Poshte Gola Shtesa 0.5
L/P G Sh -1.5Lart Poshte Gola Shtesa 1.5
L/P G Sh -2.5Lart Poshte Gola Shtesa 2.5
L/P GP -0.5Lart/Poshte Gola Pritesi -0.5
L/P GP -1.5Lart/Poshte Gola Prites -1.5
L/P GP -10.5Lart/Poshte Gola Pritesi -10.5
L/P GP -2.5Lart/Poshte Gola Prites -2.5
L/P GP -3.5Lart/Poshte Gola Pritesi -3.5
L/P GP -4.5Lart/Poshte Gola Pritesi -4.5
L/P GP -5.5Lart/Poshte Gola Pritesi -5.5
L/P GP -6.5Lart/Poshte Gola Pritesi -6.5
L/P GP -7.5Lart/Poshte Gola Pritesi -7.5
L/P GP -8.5Lart/Poshte Gola Pritesi -8.5
L/P GP -9.5Lart/Poshte Gola Pritesi -9.5
L/P GP1 -0.5Lart Poshte Gola Pj I 0.5
L/P GP1 -1.5Lart Poshte Gola Pj I 1.5
L/P GP1 -2.5Lart Poshte Gola Pj I 2.5
L/P GP1 -3.5Lart Poshte Gola Pj I 3.5
L/P GP1 -4.5Lart Poshte Gola Pj I 4.5
L/P GP1 -5.5Lart Poshte Gola Pj I 5.5
L/P GS1-10.5Lart/Poshte Game ne Setin 1-10.5
L/P GS1-12.5Lart Poshte Game ne Setin1-12.5
L/P GS1-6.5Lart/Poshte me Game Ne Setin 1 - 6.5
L/P GS1-7.5Lart/Poshte Game ne Setin 1-7.5
L/P GS1-8.5Lart/Poshte Game ne Setin 1-8.5
L/P GS1-9.5Lart/Poshte Game ne Setin1-9.5
L/P GS2-10.5Lart/Poshte Game ne Setin 2-10.5
L/P GS2-12.5Lart Poshte Game ne Setin2-12.5
L/P GS2-6.5Lart/Poshte me Game Ne Setin 2 - 6.5
L/P GS2-7.5Lart/Poshte Game ne Setin 2-7.5
L/P GS2-8.5Lart/Poshte Game ne Setin 2-8.5
L/P GS2-9.5Lart/Poshte Game ne Setin2-9.5
L/P GS3-10.5Lart/Poshte Game ne Setin 3-10.5
L/P GS3-12.5Lart Poshte Game ne Setin3-12.5
L/P GS3-6.5Lart/Poshte me Game Ne Setin 3 - 6.5
L/P GS3-7.5Lart/Poshte Game ne Setin 3-7.5
L/P GS3-8.5Lart/Poshte Game ne Setin 3-8.5
L/P GS3-9.5Lart/Poshte Game ne Setin3-9.5
L/P GS4-10.5Lart/Poshte Game ne Setin 4-10.5
L/P GS4-12.5Lart Poshte Game ne Setin4-12.5
L/P GS4-6.5Lart/Poshte me Game Ne Setin 4 - 6.5
L/P GS4-7.5Lart/Poshte Game ne Setin 4-7.5
L/P GS4-8.5Lart/Poshte Game ne Setin 4-8.5
L/P GS4-9.5Lart/Poshte Game ne Setin4-9.5
L/P GS5-10.5Lart/Poshte Game ne Setin 5-10.5
L/P GS5-12.5Lart Poshte Game ne Setin5-12.5
L/P GS5-6.5Lart/Poshte me Game Ne Setin 5 - 6.5
L/P GS5-7.5Lart/Poshte Game ne Setin 5-7.5
L/P GS5-8.5Lart/Poshte Game ne Setin 5-8.5
L/P GS5-9.5Lart/Poshte Game ne Setin5-9.5
L/P GU -0.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -0.5
L/P GU -1.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -1.5
L/P GU -10.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -10.5
L/P GU -2.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -2.5
L/P GU -3.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -3.5
L/P GU -4.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -4.5
L/P GU -5.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -5.5
L/P GU -6.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -6.5
L/P GU -7.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -7.5
L/P GU -8.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -8.5
L/P GU -9.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -9.5
L/P K - 3.5Lart/Poshte Korne 3.5
L/P K -10.5Lart/Poshtë korne 10.5
L/P K -11.5Lart/Poshtë korne 11.5
L/P K -12.5Lart/Poshtë korne 12.5
L/P K -13.5Lart/Poshtë korne 13.5
L/P K -14.5Lart/Poshtë korne 14.5
L/P K -15.5Lart/Poshtë korne 15.5
L/P K -16.5Lart/Poshtë korne 16.5
L/P K -17.5Lart/Poshtë korne 17.5
L/P K -18.5Lart/Poshtë korne 18.5
L/P K -19.5Lart/Poshtë korne 19.5
L/P K -20.5Lart/Poshtë korne 20.5
L/P K -4.5Lart/Poshtë korne 4.5
L/P K -5.5Lart/Poshtë korne 5.5
L/P K -6.5Lart/Poshtë korne 6.5
L/P K -7.5Lart/Poshtë korne 7.5
L/P K -8.5Lart/Poshtë korne 8.5
L/P K -9.5Lart/Poshtë korne 9.5
L/P K P1 -2.5Lart Poshte/Korne Pjesa e Pare 2.5
L/P K P1 -3.5Lart/Poshte Korne Pjesa e Pare 3.5
L/P K P1 -4.5Lart/Poshte Korne Pjesa e Pare 4.5
L/P K P1 -5.5Lart/Poshte Korne Pjesa e Pare 5.5
L/P K P1 -6.5Lart/Poshte Korne Pjesa e Pare 6.5
L/P K P1 -6.5Lart/Poshte Korne Pjesa e Pare 6.5
L/P K P1 -7.5Lart/Poshte Korne Pjesa e Pare 7.5
L/P Ka -0.5Lart/Poshtë Kartona 0.5
L/P Ka -1.5Lart/Poshtë Kartona 1.5
L/P Ka -2.5Lart/Poshtë Kartona 2.5
L/P Ka -3.5Lart/Poshtë Kartona 3.5
L/P Ka -4.5Lart/Poshtë Kartona 4.5
L/P Ka -5.5Lart/Poshtë Kartona 5.5
L/P Ka -6.5Lart/Poshtë Kartona 6.5
L/P Ka -7.5Lart/Poshtë Kartona 7.5
L/P Ka -8.5Lart/Poshtë Kartona 8.5
L/P Ka -9.5Lart/Poshtë Kartona 9.5
L/P Ka P1 -0.5Lart/Poshte Kartona Pjesa e Pare 0.5
L/P Ka P1 -1.5Lart/Poshte Kartona Pjesa e Pare 1.5
L/P Ka P1 -2.5Lart/Poshte Kartona Pjesa e Pare 2.5
L/P KT10Lart Poshte Korne Totali 10
L/P KT11Lart Poshte Korne Totali 11
L/P KT12Lart Poshte Korne Totali 12
L/P KT13Lart Poshte Korne Totali 13
L/P KT14Lart Poshte Korne Totali 14
L/P KT15Lart Poshte Korne Totali 15
L/P KT16Lart Poshte Korne Totali 16
L/P KT17Lart Poshte Korne Totali 17
L/P KT18Lart Poshte Korne Totali 18
L/P KT19Lart Poshte Korne Totali 19
L/P KT20Lart Poshte Korne Totali 20
L/P KT4Lart Poshte Korne Totali 4
L/P KT5Lart Poshte Korne Totali 5
L/P KT6Lart Poshte Korne Totali 6
L/P KT7Lart Poshte Korne Totali 7
L/P KT8Lart Poshte Korne Totali 8
L/P KT9Lart Poshte Korne Totali 9
L/P Pen. 6.5Lart/Poshte penallti 6.5
L/P Pen. 7.5Lart/Poshte Penallti 7.5
L/P Pike - 100.5Lart/Poshte me pike 100.5
L/P Pike - 102.5Lart/Poshte me pike 102.5
L/P Pike - 104.5Lart/Poshte me pike 104.5
L/P Pike - 106.5Lart/Poshte me pike 106.5
L/P Pike - 108.5Lart/Poshte me pike 108.5
L/P Pike - 110.5Lart/Poshte me pike 110.5
L/P Pike - 112.5Lart/Poshte me pike 112.5
L/P Pike - 114.5Lart/Poshte me pike 114.5
L/P Pike - 116.5Lart/Poshte me pike 116.5
L/P Pike - 118.5Lart/Poshte me pike 118.5
L/P Pike - 120.5Lart/Poshte me pike 120.5
L/P Pike - 122.5Lart/Poshte me pike 122.5
L/P Pike - 124.5Lart/Poshte me pike 124.5
L/P Pike - 126.5Lart/Poshte me pike 126.5
L/P Pike - 128.5Lart/Poshte me pike 128.5
L/P Pike - 130.5Lart/Poshte me pike 130.5
L/P Pike - 132.5Lart/Poshte me pike 132.5
L/P Pike - 134.5Lart/Poshte me pike 134.5
L/P Pike - 136.5Lart/Poshte me pike 136.5
L/P Pike - 138.5Lart/Poshte me pike 138.5
L/P Pike - 140.5Lart/Poshte me pike 140.5
L/P Pike - 142.5Lart/Poshte me pike 142.5
L/P Pike - 144.5Lart/Poshte me pike 144.5
L/P Pike - 146.5Lart/Poshte me pike 146.5
L/P Pike - 148.5Lart/Poshte me pike 148.5
L/P Pike - 150.5Lart/Poshte me pike 150.5
L/P Pike - 152.5Lart/Poshte me pike 152.5
L/P Pike - 154.5Lart/Poshte me pike 154.5
L/P Pike - 156.5Lart/Poshte me pike 156.5
L/P Pike - 158.5Lart/Poshte me pike 158.5
L/P Pike - 160.5Lart/Poshte me pike 160.5
L/P Pike - 162.5Lart/Poshte me pike 162.5
L/P Pike - 164.5Lart/Poshte me pike 164.5
L/P Pike - 166.5Lart/Poshte me pike 166.5
L/P Pike - 168.5Lart/Poshte me pike 168.5
L/P Pike - 170.5Lart/Poshte me pike 170.5
L/P Pike - 172.5Lart/Poshte me pike 172.5
L/P Pike - 174.5Lart/Poshte me pike 174.5
L/P Pike - 176.5Lart/Poshte me pike 176.5
L/P Pike - 178.5Lart/Poshte me pike 178.5
L/P Pike - 180.5Lart/Poshte me pike 180.5
L/P Pike - 182.5Lart/Poshte me pike 182.5
L/P Pike - 184.5Lart/Poshte me pike 184.5
L/P Pike - 186.5Lart/Poshte me pike 186.5
L/P Pike - 188.5Lart/Poshte me pike 188.5
L/P Pike - 190.5Lart/Poshte me pike 190.5
L/P Pike - 192.5Lart/Poshte me pike 192.5
L/P Pike - 194.5Lart/Poshte me pike 194.5
L/P Pike - 196.5Lart/Poshte me pike 196.5
L/P Pike - 198.5Lart/Poshte me pike 198.5
L/P Pike - 200.5Lart/Poshte me pike 200.5
L/P Pike P - 100.5Lart/Poshte me pike Pritesi 100.5
L/P Pike P - 50.5Lart/Poshte me pike Pritesi 50.5
L/P Pike P - 52.5Lart/Poshte me pike Pritesi 52.5
L/P Pike P - 54.5Lart/Poshte me pike Pritesi 54.5
L/P Pike P - 56.5Lart/Poshte me pike Pritesi 56.5
L/P Pike P - 58.5Lart/Poshte me pike Pritesi 58.5
L/P Pike P - 60.5Lart/Poshte me pike Pritesi 60.5
L/P Pike P - 62.5Lart/Poshte me pike Pritesi 62.5
L/P Pike P - 64.5Lart/Poshte me pike Pritesi 64.5
L/P Pike P - 66.5Lart/Poshte me pike Pritesi 66.5
L/P Pike P - 68.5Lart/Poshte me pike Pritesi 68.5
L/P Pike P - 70.5Lart/Poshte me pike Pritesi 70.5
L/P Pike P - 72.5Lart/Poshte me pike Pritesi 72.5
L/P Pike P - 74.5Lart/Poshte me pike Pritesi 74.5
L/P Pike P - 76.5Lart/Poshte me pike Pritesi 76.5
L/P Pike P - 78.5Lart/Poshte me pike Pritesi 78.5
L/P Pike P - 80.5Lart/Poshte me pike Pritesi 80.5
L/P Pike P - 82.5Lart/Poshte me pike Pritesi 82.5
L/P Pike P - 84.5Lart/Poshte me pike Pritesi 84.5
L/P Pike P - 86.5Lart/Poshte me pike Pritesi 86.5
L/P Pike P - 88.5Lart/Poshte me pike Pritesi 88.5
L/P Pike P - 90.5Lart/Poshte me pike Pritesi 90.5
L/P Pike P - 92.5Lart/Poshte me pike Pritesi 92.5
L/P Pike P - 94.5Lart/Poshte me pike Pritesi 94.5
L/P Pike P - 96.5Lart/Poshte me pike Pritesi 96.5
L/P Pike P - 98.5Lart/Poshte me pike Pritesi 98.5
L/P Pike U - 100.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 100.5
L/P Pike U - 50.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 50.5
L/P Pike U - 52.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 52.5
L/P Pike U - 54.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 54.5
L/P Pike U - 56.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 56.5
L/P Pike U - 58.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 58.5
L/P Pike U - 60.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 60.5
L/P Pike U - 62.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 62.5
L/P Pike U - 64.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 64.5
L/P Pike U - 66.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 66.5
L/P Pike U - 68.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 68.5
L/P Pike U - 70.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 70.5
L/P Pike U - 72.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 72.5
L/P Pike U - 74.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 74.5
L/P Pike U - 76.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 76.5
L/P Pike U - 78.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 78.5
L/P Pike U - 80.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 80.5
L/P Pike U - 82.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 82.5
L/P Pike U - 84.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 84.5
L/P Pike U - 86.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 86.5
L/P Pike U - 88.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 88.5
L/P Pike U - 90.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 90.5
L/P Pike U - 92.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 92.5
L/P Pike U - 94.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 94.5
L/P Pike U - 96.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 96.5
L/P Pike U - 98.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 98.5
LPHALartPoshte Aziatik
MKa1 LMerr Kartonin e pare
MKa10 LMerr kartonin e dhjete
MKa2 LMerr Kartonin e dyte
MKa3 LMerr kartonin e trete
MKa4 LMerr kartonin e katert
MKa5 LMerr kartonin e peste
MKa6 LMerr kartonin e gjashte
MKa7 LMerr kartonin e shtate
MKa8 LMerr kartonin e tete
MKa9 LMerr kartonin e nente
NR-GolaNumer Golash Gjate Ndeshjes
Pike TotaleShuma e pikeve te grumbulluara gjate lojes
RF BasketbollRezultati Final Basketboll
RF Gola-LRezultat Final Dhe Lart Poshte Gola 2.5
RF TenisRezultat Final Live
RF/ ShG - Neymar (BRA)Fiton Brazil dhe Shenon Gol Neymar
RFLRezultati Final Live
RFL/ShGL - MessiFiton Argjentina dhe Shenon Messi
RFL/ShGL - MullerFiton Gjermania dhe Shenon Muller
RKSLRezultati i Kohes Shtese
RP1 LiveRezultati Pj. I Live
RS LiveRezultati i Sakte Live
RS P1 LiveRezultati i Sakte Pjesa 1 Live
RSF TenisRezultati Sakte Tenis
RSM TenisRezultati Sakte Tenis
SG1Shenon golin e pare (skuadra)
SG1-P1Shenon Golin e 1 Pjesa I
SG10Shënon Golin e dhjetë (skuadra)
SG11Shënon Golin e 11 (skuadra)
SG12Shënon Golin e 12 (skuadra)
SG1SHShenon Golin 1 ne Shtese
SG2Shenon golin e dyte (skuadra)
SG2-P1Shenon Golin e 2 Pjesa 1
SG2SHShenon golin e dyte shtese
SG3Shenon golin e trete (skuadra)
SG3-P1Shenon Golin e 3 Pjesa 1
SG3SHShenon golin e trete shtese
SG4Shenon golin e katert (skuadra)
SG4-P1Shenon Golin e 4 Pjesa 1
SG5Shenon golin e peste (skuadra)
SG5-P1Shenon Golin e 5 Pjesa 1
SG6Shenon golin e gjashte (skuadra)
SG7Shenon golin e shtate (skuadra)
SG8Shenon golin e tete (skuadra)
SG9Shenon golin e nente (skuadra)
ShG - Abdelmoumene Djabou (ALG)Shenon Gol Abdelmoumene Djabou (ALG)
ShG - Admir Mehmedi (SUI)Shenon Gol Admir Mehmedi (SUI)
ShG - Adnan Januzaj (BEL)Shenon Gol Adnan Januzaj (BEL)
ShG - Adrian Ramos(COL)Shenom Gol Adrian Ramos(COL)
ShG - Ahmed Musa (NGR)Shenon Gol Ahmed Musa (NGR)
ShG - Alexander Kokorin (RUS)Shenon Gol Alexander Kokorin (RUS)
ShG - Alexander SamedovShenon Gol Alexander Samedov
ShG - Alexander Samedov (RUS)Shenon Gol Alexander Samedov (RUS)
ShG - Alexis Sanchez (CHI)Shenon Gol Alexis Sanchez (CHI)
ShG - Andre Ayew (GHA)Shenon Gol Andre Ayew (GHA)
ShG - Andre Schurrle (GER)Shenon Gol Andre Schurrle (GER)
ShG - Andrea Pirlo (ITA)Shenon Gol Andrea Pirlo (ITA)
ShG - Andres Iniesta (ESP)Shenon Gol Andres Iniesta (ESP)
ShG - Antoine Griezmann Shenon Gol Antoine Griezmann
ShG - Antonio Eder (POR)Shenon Gol Antonio Eder POR)
ShG - Antonio Valencia (ECU)Shenon Gol Antonio Valencia (ECU)
ShG - Arjen Robben (NED)Shenon GolArjen Robben (NED)
ShG - Arturo Vidal (CHI) Shenon Gol Arturo Vidal (CHI)
ShG - Asamoah Gyan (GHA)Shenon Gol Asamoah Gyan (GHA)
ShG - Bastian Schweinsteiger (GER)Shenon Gol Bastian Schweinsteiger (GER)
ShG - Bentaleb (ALG)Shenon Gol Bentaleb (ALG)
ShG - Bernard (BRA)Shenon Gol Bernard (BRA)
ShG - Blaise Matuidi (FRA)Shenon Gol Blaise Matuidi (FRA)
ShG - Bryan Ruiz (CRC)Shenon Gol Bryan Ruiz (CRC)
ShG - Bryan Ruiz (CRC)Shenon Gol Bryan Ruiz (CRC)
ShG - Celso Borges (CRC)Shenon Gol Celso Borges (CRC)
ShG - Cesc Fabregas (ESP)Shenon Gol Cesc Fabregas (ESP)
ShG - Charles Aranguiz (CHI)Shenon Gol Charles Aranguiz (CHI)
ShG - Christodoulopoulos (GRE)Shenon Gol Christodoulopoulos (GRE)
ShG - Ciro Immobile (ITA)Shenon Gol Ciro Immobile (ITA)
ShG - Claudio Marchisio (ITA)Shenon Gol - Claudio Marchisio (ITA)
ShG - Clint Dempsey (USA)Shenon Gol Clint Dempsey (USA)
ShG - Cristian Rodríguez (URU)Shenon Gol Cristian Rodríguez (URU)
ShG - Cristian Stuani (URU)Shenon Gol Cristian Stuani (URU)
ShG - Cristiano Ronaldo Shenon Gol Cristiano Ronaldo
ShG - Daniel Sturridge (ENG)Shenon Gol Daniel Sturridge (ENG)
ShG - Daniele De Rossi (ITA)Shenon Gol Daniele De Rossi (ITA)
ShG - Danny Welbeck (ENG)Shenon Gol Danny Welbeck (ENG)
ShG - David Luiz (BRA)Shenon Gol David Luiz (BRA)
ShG - De Jong (NED)Shenon Gol De Jong (NED)
ShG - Didier Drogba (CIV)Shenon Gol Didier Drogba (CIV)
ShG - Diego Forlan (URU)Shenon Gol Diego Forlan (URU)
ShG - Dimitrios Salpingidis (GRE)Shenon Gol Dimitrios Salpingidis (GRE)
ShG - Dirk Kuyt (NED)Shenon Gol Dirk Kuyt (NED)
ShG - Divock Origi (BEL)Shenon Gol Divock Origi (BEL)
ShG - Dries Mertens (BEL)Shenon Gol Dries Mertens (BEL)
ShG - Dries Mertens (BEL)Shenon Gol Dries Mertens (BEL)
ShG - Eden Hazard (BEL)Shenon Gol Eden Hazard (BEL)
ShG - Edin Dzeko (BIH)Shenon Gol Edin Dzeko (BIH)
ShG - Edinson Cavani (URU)Shenon Gol Edinson Cavani (Perseri) (URU)
ShG - Eduardo Vargas (CHI)Shenon Gol Eduardo Vargas (CHI)
ShG - El Arbi Hillel Soudani (ALG)Shenon Gol El Arbi Hillel Soudani (ALG)
ShG - Emmanuel Emenike (NGR)Shenon Gol Emmanuel Emenike (NGR)
ShG - Enner Valencia (ECU)Shenon Gol Enner Valencia (ECU)
ShG - Enzo Perez (ARG)Shenon Gol Enzo Perez (ARG)
ShG - Ezequiel Lavezzi (ARG)Shenon Gol Ezequiel Lavezzi (ARG)
ShG - Fabian Johannsson (USA)Shenon Gol Fabian Johannsson (USA)
ShG - Felipe Caicedo (ECU)Shenon Gol Felipe Caicedo (ECU)
ShG - Felipe Gutierrez (CHI)Shenon Gol Felipe Gutierrez (CHI)
ShG - Fernando Gago (ARG)Shenon Gol Fernando Gago (ARG)
ShG - Frank Lamapard (ENG)Shenon Gol Frank Lamapard (ENG)
ShG - Fred (BRA)Shenon Gol Fred (BRA)
ShG - Fredy Guarin (COL)Shenon Gol Fredy Guarin (COL)
ShG - Gareth BaleShenon Gol Gareth Bale
ShG - Gervinho (CIV)Shenon Gol Gervinho (CIV)
ShG - Giorgos Karagounis (GRE)Shenon Gol Giorgos Karagounis (GRE)
ShG - Giorgos Samaras (GRE)Shenon Gol Giorgos Samaras (GRE)
ShG - Giovani Dos Santos (MEX)Shenon Gol Giovani Dos Santos (MEX)
ShG - Gonzalo Higuain (ARG)Shenon Gol Gonzalo Higuain (ARG)
ShG - Gonzalo Higuan (ARG)Shenon Gol Gonzalo Higuan (ARG)
ShG - Graham Zusi (USA)Shenon Gol Graham Zusi (USA)
ShG - Granit Xhaka (SUI)Shenon Gol Granit Xhaka (SUI)
ShG - Helder Postiga (POR)Shenon Gol Helder Postiga (POR)
ShG - Hugo Almeida (POR)Shenon Gol Hugo Almeida (POR)
ShG - Hulk (BRA)Shenon Gol Hulk (BRA)
ShG - I.Slimani (ALG)Shenon Gol I.Slimani (ALG
ShG - Islam Slimani (ALG)Shenon Gol Islam Slimani (ALG)
ShG - J.Matip (CMR)Shenon Gol J.Matip (CMR
ShG - Jackson Martinez (COL)Shenon Gol Jackson Martinez (COL)
ShG - James Rodriguez Shenon Gol James Rodriguez
ShG - Jeremain Lens (NED)Shenon Gol Jeremain Lens (NED)
ShG - Jermaine Jones (USA)Shenon Gol Jermaine Jones (USA)
ShG - Jerry Bengtson (HON)Shenon Gol Jerry Bengtson (HON)
ShG - Jo (BRA)Shenon Gol Jo (BRA)
ShG - Joao Moutinho (POR)Shenon Gol Joao Moutinho (POR)
ShG - Joel Campbell (CRC)Shenon Gol Joel Campbell (CRC)
ShG - Joel Campbell (CRC)Shenon Gol Joel Cambpell (CRC)
ShG - Josip Drmic (SUI)Shenon Gol Josip Drmic (SUI)
ShG - Jozy Altidore (USA)Shenon Gol Jozy Altidore (USA)
ShG - Juan Cuadrado (COL)Shenon Gol Juan Cuadrado (COL)
ShG - Karim Benzema Shenon Gol Karim Benzema
ShG - Keisuke Honda (JPN)Shenon Gol Keisuke Honda (JPN)
ShG - Kevin De Bruyne (BEL)Shenon Gol Kevin De Bruyne (BEL)
ShG - Kevin Mirallas (BEL)Shenon Gol Kevin Mirallas (BEL)
ShG - Kevin-Prince Boateng (GHA)Shenon Gol Kevin-Prince Boateng (GHA)
ShG - KokeShenon Gol Koke
ShG - Koo (KOR)Shenon Gol Koo (KOR)
ShG - Kwadwo Asamoah (GHA)Shenon Gol Kwadwo Asamoah (GHA)
ShG - Lionel Messi (ARG)Shenon Gol Lionel Messi (ARG)
ShG - Lucas Biglia (ARG)Shenon Gol Lucas Biglia (ARG)
ShG - Lucas Biglia (ARG)Shenon Gol Lucas Biglia (ARG)
ShG - Luis Suarez (URU)Shenon Gol Luis Suarez (URU)
ShG - Lukas Podolski (GER)Shenon Gol Lukas Podolski (GER)
ShG - Maicon (BRA)Shenon Maicon (BRA)
ShG - Marco Verratti (ITA)Shenon Gol Marco Verratti (ITA)
ShG - Mario Balotelli (ITA)Shenon Gol Mario Balotelli (ITA)
ShG - Mario Gotze (GER)Shenon Gol Mario Gotze (GER)
ShG - Mark Bresciano (AUS)Shenon Gol Mark Bresciano (AUS)
ShG - Mathieu Valbuena (FRA)Shenon Gol Mathieu Valbuena (FRA)
ShG - Max Gradel (CIV)Shenon Gol Max Gradel (CIV)
ShG - Maxi Rodriguez (ARG)Shenon Gol Maxi Rodriguez (ARG)
ShG - Memphis Depay(NED)Shenon Gol Memphis Depay (NED)
ShG - Mesut Ozil (GER)Shenon Gol Mesut Ozil (GER)
ShG - Michael Babatunde (NGR)Shenon Gol Michael Babatunde (NGR)
ShG - Michael Bradley (USA)Shenon Gol Michael Bradley (USA)
ShG - Miralem Pjanic (BIH)Shenon Gol Miralem Pjanic (BIH)
ShG - Miroslav Klose (GER)Shenon Gol Miroslav Klose (GER)
ShG - Moussa Dembele (BEL)Shenon Gol Moussa Dembele (BEL)
ShG - Moussa Sissoko (FRA) Shenon Gol Moussa Sissoko (FRA)
ShG - Nacer Chadli (BEL)Shenon Gol Nacer Chadli (BEL)
ShG - Nani (POR)Shenon Gol Nani (POR)
ShG - Neymar (BRA)Shenon Gol Neymar (BRA)
ShG - Oleg Shatov (RUS)Shenon Gol - Oleg Shatov (RUS)
ShG - Olivier Giroud (FRA)Shenon Gol Olivier Giroud (FRA)
ShG - Oribe Peralta (MEX)Shenon Gol Oribe Peralta (MEX)
ShG - Oscar (BRA)Shenon Gol Oscar (BRA)
ShG - Panagiotis Kone (GRE)Shenon Gol Panagiotis Kone (GRE)
ShG - Park Chuyoung (KOR)Shenon Gol Park Chuyoung (KOR)
ShG - Park Chuyoung (KOR)Shenon Gol Park Chuyoung (KOR)
ShG - Paul Pogba (FRA)Shenon Gol Paul Pogba (FRA)
ShG - Peter Odemwingie (NGR)Shenon Gol Peter Odemwingie (NGR)
ShG - R.GhoochannejhadShenon Gol R.Ghoochannejhad (IRN)
ShG - Raheem Sterling (ENG)Shenon Gol Raheem Sterling (ENG)
ShG - Ramires (BRA)Shenon Gol Ramires (BRA)
ShG - Raul GarciaShenon Gol Raul Garcia
ShG - Romelu Lukaku (BEL)Shenon Gol Romelu Lukaku (BEL)
ShG - Sami Khedira (GER)Shenon Gol Sami Khedira (GER)
ShG - Saphir Taider (ALG)Shenon Gol Saphir Taider (ALG)
ShG - Senad Lulic (BIH)Shenon Gol Senad Lulic (BIH)
ShG - Sergio Aguero (ARG)Shenon Gol Sergio Aguero (ARG)
ShG - Shinji Okazaki (JPN)Shenon Gol Shinji Okazaki (JPN)
ShG - Silvestre Varela (POR)Shenon Gol Silvestre Varela (POR)
ShG - Sofiane Feghouli (ALG)Shenon Gol Sofiane Feghouli (ALG)
ShG - Son (KOR)Shenon Gol Son (KOR)
ShG - Son Heungmin (KOR)Shenon Gol Son Heungmin (KOR)
ShG - Steven Gerrard (ENG)Shenon Gol Steven Gerrard (ENG)
ShG - Sulley Muntari (GHA)Shenon Gol Sulley Muntari (GHA)
ShG - Teofilo Gutierrez (COL)Shenon Gol - Teofilo Gutierrez (COL)
ShG - Theofanis Gekas (GRE)Shenon Gol Theofanis Gekas (GRE)
ShG - Thomas Muller (GER)Shenon Gol Thomas Muller (GER)
ShG - Tim Cahill (AUS)Shenon Gol Tim Cahill (AUS)
ShG - Tino-Sven Susic (BIH)Shenon Gol Tino-Sven Susic (BIH)
ShG - Tommy Oar (AUS)Shenon Gol Tommy Oar (AUS)
ShG - Toni Kroos Shenon Gol Toni Kroos
ShG - V.Aboubakar (CMR)Shenon Gol V.Aboubakar (CMR)
ShG - Valon Behrami (SUI)Shenon Gol Valon Behrami (SUI)
ShG - Vedad Ibisevic (BIH)Shenon Gol Vedad Ibisevic (BIH)
ShG - Vedad Ibisevic (BIH)Shenon Gol Vedad Ibisevic (BIH)
ShG - Victor Ibarbo (COL)Shenon Gol Victor Ibarbo (COL)
ShG - Victor Moses (NGR)Shenon Gol Victor Moses (NGR)
ShG - Viktor Faizulin (RUS)Shenon Gol Viktor Faizulin (RUS)
ShG - Wayne Rooney (ENG)Shenon Gol Wayne Rooney (ENG)
ShG - Wesley Sneijder (NED)Shenon Gol Wesley Sneijder (NED)
ShG - Wilfried Bony (CIV)Shenon Gol Wilfried Bony (CIV)
ShG - Willian (BRA)Shenon Gol Willian (BRA)
ShG - Xherdan Shaqiri (SUI)Shenon Gol Xherdan Shaqiri (SUI)
ShG - Yaya Toure (CIV)Shenon Gol Yaya Toure (CIV)
ShG - Yeltsin Tejeda (CRC)Shenon Gol Yeltsin Tejeda (CRC)
ShG - Yohan Cabaye (FRA)Shenon Gol Yohan Cabaye (FRA)
ShG - Yoshito Okubo (JPN)Shenon Gol Yoshito Okubo (JPN)
ShG - Yury Zhirkov(RUS)Shenon Gol Yury Zhirkov(RUS)
ShG - Yuya Osako (JPN)Shenon Gol - Yuya Osako (JPN)
ShG - Zvjezdan Misimovic (BIH)Shenon Gol Zvjezdan Misimovic (BIH)
ShG -Carlo Costly (HON)Shenon Gol - Carlo Costly (HON)
ShG Angel Di Maria (ARG)Shenon Gol Angel Di Maria (ARG)
SMSKShenon me shume korne
T/Ç LTek/Çift Live
T/C PikeTek Cifte me Pike